In vele gevallen is, wat wij kwaad noemen, iets dat goed is, maar verkeerd of overdreven toegepast


in-vele-gevallen-is-wat-wij-kwaad-noemen-iets-dat-goed-is-maar-verkeerd-of-overdreven-toegepast
sir john lubbockinvelegevalleniswatwijkwaadnoemenietsdatgoedmaarverkeerdofoverdreventoegepastin velevele gevallengevallen iswat wijwij kwaadkwaad noemeniets datdat goedgoed ismaar verkeerdoverdreven toegepastin vele gevallenvele gevallen iswat wij kwaadwij kwaad noemeniets dat goeddat goed isverkeerd of overdrevenin vele gevallen iswat wij kwaad noemeniets dat goed ismaar verkeerd of overdrevenverkeerd of overdreven toegepastmaar verkeerd of overdreven toegepast

De dood maakt alles goed wat wij verkeerd gedaan hebben. Maar alleen door het, samen met wat wij goed hebben gedaan, ongedaan te maken - door middel van de tijdVele landen zag Zaratrustra en vele volkeren; zo ontdekte hij veler volkeren goed en kwaad. Geen groter macht vond Zaratrustra op aarde dan goed en kwaadWat wil het zeggen, wanneer wij iets van ons noemen? Evenveel, als wanneer wij een bed in een herberg van ons noemen.In de schone kunsten, evenals in vele andere dingen, kunnen wij alleen goed wat wij niet hebben geleerdMeditatie is gewaar zijn van elke gedachte en van elk gevoel, nooit zeggen dat iets goed of verkeerd is, maar het gadeslaan er ermee bewegenEr zou weinig overblijven van wat wij geweten noemen, als we de noodzakelijke gevolgen van 't bedreven kwaad konden wegnemen