In woorden zit weinig wraak, maar woorden kunnen zwaar gewroken worden


in-woorden-zit-weinig-wraak-maar-woorden-kunnen-zwaar-gewroken-worden
benjamin franklininwoordenzitweinigwraakmaarkunnenzwaargewrokenwordenin woordenwoorden zitzit weinigweinig wraakmaar woordenwoorden kunnenkunnen zwaarzwaar gewrokengewroken wordenin woorden zitwoorden zit weinigzit weinig wraakmaar woorden kunnenwoorden kunnen zwaarkunnen zwaar gewrokenzwaar gewroken wordenin woorden zit weinigwoorden zit weinig wraakmaar woorden kunnen zwaarwoorden kunnen zwaar gewrokenkunnen zwaar gewroken wordenin woorden zit weinig wraakmaar woorden kunnen zwaar gewrokenwoorden kunnen zwaar gewroken worden

Dat mensen 't ernstig menen, is hieraan slechts te merken: I niet woorden blijven woorden, doch woorden worden werkenDe psychoanalytische behandeling is alleen maar een uitwisseling van woorden. De patiënt spreekt, de arts luistert. Woorden waren aanvankelijk magisch en tot de dag van vandaag hebben woorden veel van hun magische kracht behouden. Met woorden kunnen mensen elkaar tot het grootste geluk of tot de grootste wanhoop brengen. Met woorden delen leraars hun kennis mee aan leerlingen, met woorden brengen sprekers hun toehoorders in vervoering en beïnvloeden hun oordeel en hun beslissingen. Woorden roepen emoties op en zijn het universele middel waarmee wij onze medemensen beïnvloedenZeg niet weinig dingen in vele woorden, maar vele dingen in weinig woordenDe woorden die door gelukkige mensen worden gesproken, vormen eenonbeduidende melodie. Maar de woorden die gevoeld worden door hen diezwijgen, zijn prachtigDe woorden die door gelukkige mensen worden gesproken, vormen een onbeduidende melodie. Maar de woorden die gevoeld worden door hen die zwijgen, zijn prachtigBij de beoordeling van alle schrijvers moet men zich de vraag stellen, of iemand met weinig woorden vele gedachten, of met vele woorden weinig gedachten uitdrukt