Inderdaad zijn er twee deugden, die de mensen bewonderen: kloekmoedigheid en vrijgevigheid: omdat er twee dingen zijn, die zij zeer hoog schatten en welke die deugden doen verwaarlozen, het leven en het geld


inderdaad-zijn-er-twee-deugden-die-de-mensen-bewonderen-kloekmoedigheid-vrijgevigheid-omdat-er-twee-dingen-zijn-die-zij-zeer-hoog-schatten-welke-die
jean de la bruyèreinderdaadzijnertweedeugdendiedemensenbewonderenkloekmoedigheidvrijgevigheidomdatdingenzijnzijzeerhoogschattenwelkedeugdendoenverwaarlozenhetlevengeldinderdaad zijnzijn erer tweetwee deugdendie dede mensenmensen bewonderenkloekmoedigheid enen vrijgevigheidomdat erer tweetwee dingendingen zijndie zijzij zeerzeer hooghoog schattenschatten enen welkewelke diedie deugdendeugden doendoen verwaarlozenhet levenleven enen hethet geldinderdaad zijn erzijn er tweeer twee deugdendie de mensende mensen bewonderenkloekmoedigheid en vrijgevigheidomdat er tweeer twee dingentwee dingen zijndie zij zeerzij zeer hoogzeer hoog schattenhoog schatten enschatten en welkeen welke diewelke die deugdendie deugden doendeugden doen verwaarlozenhet leven enleven en heten het geld

Er zijn twee lichtschuwe mensen: zij die geen geld bezitten, en zij die er onredelijk veel van hebben -Marnix Gijsen
er-zijn-twee-lichtschuwe-mensen-zij-die-geen-geld-bezitten-zij-die-er-onredelijk-veel-van-hebben
Ik houd van hem, die niet te veel deugden wil hebben. Eén deugd is meer deugd dat twee, omdat zij vaster knoop is, waaraan het noodlot zich hecht -Friedrich Nietzsche
ik-houd-van-hem-die-niet-te-veel-deugden-wil-hebben-eén-deugd-is-meer-deugd-dat-twee-omdat-zij-vaster-knoop-is-waaraan-het-noodlot-zich-hecht
Op een party zijn er 2 soorten mensen: zij die willen blijven en zij die willen naar huis gaan. Jammer genoeg zijn die twee meestal met elkaar getrouwd -Wiet van Broeckhoven
op-een-party-zijn-er-2-soorten-mensen-zij-die-willen-blijven-zij-die-willen-naar-huis-gaan-jammer-genoeg-zijn-die-twee-meestal-met-elkaar-getrouwd
De huwelijken die wij als de best geslaagde beschouwen, zijn die waarin de twee echtgenoten allebei denken dat ze het best van de twee af zijn -Sydney Justin Harris
de-huwelijken-die-wij-als-de-best-geslaagde-beschouwen-zijn-die-waarin-de-twee-echtgenoten-allebei-denken-dat-ze-het-best-van-de-twee-af-zijn
Kracht en bedrog zijn de twee grootste deugden in een oorlog -Thomas Hobbes
kracht-bedrog-zijn-de-twee-grootste-deugden-in-een-oorlog
De gevaarlijkste vleiers zijn niet zij, die ons deugden toedichten, doch zij, die ons gebreken ontnemen -Fliegende Blätter
de-gevaarlijkste-vleiers-zijn-niet-zij-die-ons-deugden-toedichten-doch-zij-die-ons-gebreken-ontnemen