Indien al onze wensen in vervulling gingen, zou het er voor onze medemensen slecht uitzien


indien-al-onze-wensen-in-vervulling-gingen-zou-het-er-voor-onze-medemensen-slecht-uitzien
emanuel wertheimerindienalonzewenseninvervullinggingenzouhetervoormedemensenslechtuitzienindien alal onzeonze wensenwensen inin vervullingvervulling gingenzou hethet erer vooronze medemensenmedemensen slechtslecht uitzienindien al onzeal onze wensenonze wensen inwensen in vervullingin vervulling gingenzou het erhet er voorer voor onzevoor onze medemensenonze medemensen slechtmedemensen slecht uitzienindien al onze wensenal onze wensen inonze wensen in vervullingwensen in vervulling gingenzou het er voorhet er voor onzeer voor onze medemensenvoor onze medemensen slechtonze medemensen slecht uitzienindien al onze wensen inal onze wensen in vervullingonze wensen in vervulling gingenzou het er voor onzehet er voor onze medemensener voor onze medemensen slechtvoor onze medemensen slecht uitzien

Laat ons voor onze overtuiging, voor onze partij, de overwinning wensen, nooit de zegepraalIndien onze gedachten aan niemand behagen, kunnen ze niet anders dan slecht zijn, maar ik houd ze voor verachtelijk, indien ze aan iedereen behagenOnze wetenschap en onze religie hebben het al lang niet kunnen vinden en zij gingen daarom elkander maar uit de wegIndien de vensters van onze waarneming werden schoongemaakt, dan zou ieder ding voor de mensen verschijnen zoals het werkelijk is: oneindigVoor onszelf stellen wij ons allen eenvoudiger voor dan we zijn: zo rusten we van onze medemensen uitEen lynx tegenover onze medemensen, een mol jegens onszelf, vergeven wij onszelf alles, onze evennaaste niets