Indien de laster een slang is, dan is het een gevleugelde, zij vliegt zowel als kruipt


indien-de-laster-een-slang-is-dan-is-het-een-gevleugelde-zij-vliegt-zowel-als-kruipt
douglas jerroldindiendelastereenslangisdanishetgevleugeldezijvliegtzowelalskruiptindien dede lasterlaster eeneen slangslang isdan isis hethet eeneen gevleugeldezij vliegtvliegt zowelzowel alsals kruiptindien de lasterde laster eenlaster een slangeen slang isdan is hetis het eenhet een gevleugeldezij vliegt zowelvliegt zowel alszowel als kruiptindien de laster eende laster een slanglaster een slang isdan is het eenis het een gevleugeldezij vliegt zowel alsvliegt zowel als kruiptindien de laster een slangde laster een slang isdan is het een gevleugeldezij vliegt zowel als kruipt

Indien deugdzaamheid moet bestaan zowel inde gedachten als in de handelingen, dan wordt er geen enkele deugdzame vrouw gevonden -Etienne Rey
indien-deugdzaamheid-moet-bestaan-zowel-inde-gedachten-als-in-de-handelingen-dan-wordt-er-geen-enkele-deugdzame-vrouw-gevonden
Indien de mensen een beetje geest hadden, zouden zij onregeerbaar zijn; indien zij veel geest hadden, zouden zij het niet nodig hebben geregeerd te worden -Rémy de Gourmont
indien-de-mensen-een-beetje-geest-hadden-zouden-zij-onregeerbaar-zijn-indien-zij-veel-geest-hadden-zouden-zij-het-niet-nodig-hebben-geregeerd-te
Zoals er zowel goed als slecht gezelschap is, zo is er ook zowel goede als slechte eenzaamheid -Franciscus van Sales
zoals-er-zowel-goed-als-slecht-gezelschap-is-zo-is-er-ook-zowel-goede-als-slechte-eenzaamheid
De beschaving staat voor dit dilemma: indien diep en edel moet zij zeldzaam blijven; indien algemeen moet zij minderwaardig worden -George Santayana
de-beschaving-staat-voor-dit-dilemma-indien-diep-edel-moet-zij-zeldzaam-blijven-indien-algemeen-moet-zij-minderwaardig-worden
De hoop is een vleier, maar de oprechtste van alle parasieten; want zij bezoekt zowel de hut van de arme als het paleis van de rijke -William Shenstone
de-hoop-is-een-vleier-maar-de-oprechtste-van-alle-parasieten-want-zij-bezoekt-zowel-de-hut-van-de-arme-als-het-paleis-van-de-rijke
Laster is als de hulde onzer tijdgenoten; evenals sommige Zuidzee-eilanders spuwen op hem, wie zij eer willen bewijzen -Ouida
laster-is-als-de-hulde-onzer-tijdgenoten-evenals-sommige-zuidzee-eilanders-spuwen-op-hem-wie-zij-eer-willen-bewijzen