Indien je van de anderen alles moest verdragen wat je jezelf toestaat, het leven zou ondraaglijk zijn


indien-van-de-anderen-alles-moest-verdragen-wat-jezelf-toestaat-het-leven-zou-ondraaglijk-zijn
georges courtelineindienvandeanderenallesmoestverdragenwatjezelftoestaathetlevenzouondraaglijkzijnindien jeje vanvan deanderen allesalles moestmoest verdragenverdragen watwat jeje jezelfjezelf toestaathet levenleven zouzou ondraaglijkondraaglijk zijnindien je vanje van devan de anderende anderen allesanderen alles moestalles moest verdragenmoest verdragen watverdragen wat jewat je jezelfje jezelf toestaathet leven zouleven zou ondraaglijkzou ondraaglijk zijnindien je van deje van de anderenvan de anderen allesde anderen alles moestanderen alles moest verdragenalles moest verdragen watmoest verdragen wat jeverdragen wat je jezelfwat je jezelf toestaathet leven zou ondraaglijkleven zou ondraaglijk zijnindien je van de anderenje van de anderen allesvan de anderen alles moestde anderen alles moest verdragenanderen alles moest verdragen watalles moest verdragen wat jemoest verdragen wat je jezelfverdragen wat je jezelf toestaathet leven zou ondraaglijk zijn

Er zou weinig van mij overblijven indien ik alles moest afstaan, wat ik aan anderen te danken heb -Johann Wolfgang von Goethe
er-zou-weinig-van-mij-overblijven-indien-ik-alles-moest-afstaan-wat-ik-aan-anderen-te-danken-heb
Het leven zou een genot zijn, indien iedereen de helft deed van wat hij van anderen verlangt -Peter Sirius
het-leven-zou-een-genot-zijn-indien-iedereen-de-helft-deed-van-wat-hij-van-anderen-verlangt
Vrijheid is het recht om alles te doen wat de wet toestaat, en als een burger zou kunnen doen wat bij wet is verboden, dan zou hij niet langer vrij zijn, omdat zijn medeburgers hetzelfde zouden kunnen -Montesquieu
vrijheid-is-het-recht-om-alles-te-doen-wat-de-wet-toestaat-als-een-burger-zou-kunnen-doen-wat-bij-wet-is-verboden-dan-zou-hij-niet-langer-vrij-zijn
Al wat ik weet zonder 't van iemand te leren, ruil ik gaarne voor alles wat ik had kunnen leren van anderen, en niet geleerd heb. Dat meen ik niet. Maar 'k moest het menen -Multatuli
al-wat-ik-weet-zonder-'t-van-iemand-te-leren-ruil-ik-gaarne-voor-alles-wat-ik-had-kunnen-leren-van-anderen-niet-geleerd-heb-dat-meen-ik-niet-maar
Alles wat begint heeft zijn kansen mee, en het einde wordt doorgaans alleen begroet wanneer datgene wat  er aan voorafging inderdaad ondraaglijk was -Simon Vestdijk
alles-wat-begint-heeft-zijn-kansen-mee-het-einde-wordt-doorgaans-alleen-begroet-wanneer-datgene-wat-er-aan-voorafging-inderdaad-ondraaglijk-was
Vrijheid is het recht om alles te doen wat de wet toestaat -Montesquieu
vrijheid-is-het-recht-om-alles-te-doen-wat-de-wet-toestaat