Individualiteit is wat mij scheidt van de wereld,  liefde is wat mij met haar verbindt. Hoe sterker de individualiteit, hoe meer het liefde vereist


individualiteit-is-wat-mij-scheidt-van-de-wereld-liefde-is-wat-mij-met-haar-verbindt-hoe-sterker-de-individualiteit-hoe-meer-het-liefde-vereist
walther rathenauindividualiteitiswatmijscheidtvandewereldliefdemethaarverbindthoesterkerindividualiteithoemeerhetvereistindividualiteit isis watwat mijmij scheidtscheidt vanvan dede wereldwereldliefdeliefde isis watwat mijmij metmet haarhaar verbindthoe sterkersterker dede individualiteithoe meermeer hethet liefdeliefde vereistindividualiteit is watis wat mijwat mij scheidtmij scheidt vanscheidt van devan de wereldde wereldliefde isliefde is watis wat mijwat mij metmij met haarmet haar verbindthoe sterker desterker de individualiteithoe meer hetmeer het liefdehet liefde vereistindividualiteit is wat mijis wat mij scheidtwat mij scheidt vanmij scheidt van descheidt van de wereldvan de wereldliefde is watliefde is wat mijis wat mij metwat mij met haarmij met haar verbindthoe sterker de individualiteithoe meer het liefdemeer het liefde vereistindividualiteit is wat mij scheidtis wat mij scheidt vanwat mij scheidt van demij scheidt van de wereldscheidt van de wereldliefde is wat mijliefde is wat mij metis wat mij met haarwat mij met haar verbindthoe meer het liefde vereist

Het is het geheel waar het om gaat, en hoe meer kans je hebt om de onderdelen te herkennen - of te erkennen tenminste, ook al begrijp je ze niet - hoe meer liefde je kan hebben voor alles wat bestaatSpelers komen vaak naar me toe om te vertellen hoe geweldig het is om met mij te mogen werken. Voor mij is dat meer waard dan een dik salarisHoe zwakker een lichaam is, hoe meer het eist; hoe sterker het is, hoe meer het gehoorzaamtHoe meer een democratische wereld het leven gaat temmen, hoe sterker de kans wordt dat het benarde leven despotisch terugslaatHoe meer zorgen ik aan de kant zet, hoe bezorgder men mij aankijktEen geest die niet vrij is weet niet wat liefde is - ze weet misschien wat genot is en kent daardoor angst, wat niets met liefde te maken heeft. Liefde kan alleen ontstaan als er werkelijke vrijheid van het verleden in de vorm van kennis is