Ironie is vaak slechts de schaamte der tederheid


ironie-is-vaak-slechts-de-schaamte-der-tederheid
etienne reyironieisvaakslechtsdeschaamtedertederheidironie isis vaakvaak slechtsslechts dede schaamteschaamte derder tederheidironie is vaakis vaak slechtsvaak slechts deslechts de schaamtede schaamte derschaamte der tederheidironie is vaak slechtsis vaak slechts devaak slechts de schaamteslechts de schaamte derde schaamte der tederheidironie is vaak slechts deis vaak slechts de schaamtevaak slechts de schaamte derslechts de schaamte der tederheid

Men verwart vaak kracht met hardheid. Het is waar dat tederheid meestal slechts een slecht verhulde zwakheid is, maar hardheid is vaak eveneens zwakheid, die zich beter weet te verhullenDe ironie is de moed der zwakken en de lafheid der sterkenDe ironie is de valsheid der vrolijkheidTederheid is de rust der passieIronie is de grondslag van het karakter der VoorzienigheidEr wordt meer valse schaamte gevonden dan schaamte