Je bent moeilijk en toch makkelijk, leuk en toch vervelend: ik kan niet met jou leven en ook niet zonder jou


je-bent-moeilijk-toch-makkelijk-leuk-toch-vervelend-ik-kan-niet-met-jou-leven-ook-niet-zonder-jou
martialisbentmoeilijktochmakkelijkleukvervelendikkannietmetjoulevenookzonderje bentbent moeilijkmoeilijk enen tochtoch makkelijkleuk enen tochtoch vervelendik kankan nietniet metmet joujou levenleven enen ookook nietniet zonderzonder jouje bent moeilijkbent moeilijk enmoeilijk en tochen toch makkelijkleuk en tochen toch vervelendik kan nietkan niet metniet met joumet jou levenjou leven enleven en ooken ook nietook niet zonderniet zonder jouje bent moeilijk enbent moeilijk en tochmoeilijk en toch makkelijkleuk en toch vervelendik kan niet metkan niet met jouniet met jou levenmet jou leven enjou leven en ookleven en ook nieten ook niet zonderook niet zonder jouje bent moeilijk en tochbent moeilijk en toch makkelijkik kan niet met joukan niet met jou levenniet met jou leven enmet jou leven en ookjou leven en ook nietleven en ook niet zonderen ook niet zonder jou

Ik kan met jou niet leven, maar ook niet zonder jou -Martialis
ik-kan-met-jou-niet-leven-maar-ook-niet-zonder-jou
Ik ben het misschien niet eens met jou, en jij bent het misschien niet eens met mij. Maar laten we het daar dan over eens zijn -Paul van Vliet
ik-ben-het-misschien-niet-eens-met-jou-jij-bent-het-misschien-niet-eens-met-mij-maar-laten-we-het-daar-dan-over-eens-zijn
Als ik jou vraag te laten zien wat je kan, zou je laten zien wat je kan. Maar dan weet ik meteen ook wat je niet kan, want dat laat je niet zien -Johan Cruijff
als-ik-jou-vraag-te-laten-zien-wat-kan-zou-laten-zien-wat-kan-maar-dan-weet-ik-meteen-ook-wat-niet-kan-want-dat-laat-niet-zien
Niet eeuwig kan men genieten van rust en vrede, en toch betekenen ongeluk en verstoring niet het einde. Als het gras door vuur verwoest is, komt het 's zomers toch weer op -Onbekend
niet-eeuwig-kan-men-genieten-van-rust-vrede-toch-betekenen-ongeluk-verstoring-niet-het-einde-als-het-gras-door-vuur-verwoest-is-komt-het-'s-zomers
Als iets moeilijk is voor jou, denk dan niet dat het voor iedereen onmogelijk is -Marcus Aurelius
als-iets-moeilijk-is-voor-jou-denk-dan-niet-dat-het-voor-iedereen-onmogelijk-is