Je kunt slechts die statistieken vertrouwen, die je zelf gemanipuleerd hebt


je-kunt-slechts-die-statistieken-vertrouwen-die-zelf-gemanipuleerd-hebt
winston churchillkuntslechtsdiestatistiekenvertrouwenzelfgemanipuleerdhebtje kuntkunt slechtsslechts diedie statistiekenstatistieken vertrouwendie jeje zelfzelf gemanipuleerdgemanipuleerd hebtje kunt slechtskunt slechts dieslechts die statistiekendie statistieken vertrouwendie je zelfje zelf gemanipuleerdzelf gemanipuleerd hebtje kunt slechts diekunt slechts die statistiekenslechts die statistieken vertrouwendie je zelf gemanipuleerdje zelf gemanipuleerd hebtje kunt slechts die statistiekenkunt slechts die statistieken vertrouwendie je zelf gemanipuleerd hebt

Ik geloof alleen de statistieken die ik zelf vervalst hebSlechts hem zou ik geheel vertrouwen, slechts hij maakt blijvende indruk, die om zichzelf lachen kanJe kunt de hongerende niet voeden met statistiekenDe beste manier om erachter te komen of je iemand kunt vertrouwen is, hem te vertrouwen.Je kunt de wonden van een ander alleen maar genezen als je er zelf ook enkele hebtDe interessantste uitspraken die je kunt doen zijn die waarvan je zelf voelt of beseft dat ze al een kiem van tegenspraak in zich dragen