Je moet enkel doodgaan binnenin: Dan is alles gemakkelijk


je-moet-enkel-doodgaan-binnenin-dan-is-alles-gemakkelijk
ernest hemingwaymoetenkeldoodgaanbinnenindanisallesgemakkelijkje moetmoet enkelenkel doodgaandoodgaan binnenindan isis allesalles gemakkelijkje moet enkelmoet enkel doodgaanenkel doodgaan binnenindan is allesis alles gemakkelijkje moet enkel doodgaanmoet enkel doodgaan binnenindan is alles gemakkelijkje moet enkel doodgaan binnenin

Daar men niet zo universeel kan zijn dat men alles weet wat van alles te weten is, moet men weinig weten van alles. Want het is veel mooier iets van alles te weten dan alles van een enkel dingDoodgaan is wel een van de weinige dingen die je even gemakkelijk doet als gaan liggenOmdat je niet universeel kunt zijn en alles weten wat er over alles te weten valt, moet je van alles een beetje weten. Want het is veel beter van alles iets te weten dan van één ding alles. Zo'n universaliteit is het mooist. Kon je beide hebben dan was het nog beter, maar als je moet kiezen kies dan het eerste. Ook het grote publiek weet het en handelt ernaar, want dit heeft vaak een goed oordeelDe dood is niets misschien, het doodgaan allesDankzij onze verbeelding kunnen we voorbij de dood denken en zijn we meer dan tragische dieren die weten dat ze doodgaan. Onze verbeelding kan ons over het rationele besef dat we doodgaan heen tillen door ons te laten geloven in het onmogelijkeOnrecht verdragen is gemakkelijk, behalve dan dat je er steeds aan moet denken