Je moet in feite gewoon niet te diep nadenken en dan klopt alles


je-moet-in-feite-gewoon-niet-te-diep-nadenken-dan-klopt-alles
herman finkersmoetinfeitegewoonniettediepnadenkendankloptallesje moetmoet inin feitefeite gewoongewoon nietniet tete diepdiep nadenkennadenken enen dandan kloptklopt allesje moet inmoet in feitein feite gewoonfeite gewoon nietgewoon niet teniet te diepte diep nadenkendiep nadenken ennadenken en danen dan kloptdan klopt allesje moet in feitemoet in feite gewoonin feite gewoon nietfeite gewoon niet tegewoon niet te diepniet te diep nadenkente diep nadenken endiep nadenken en dannadenken en dan klopten dan klopt allesje moet in feite gewoonmoet in feite gewoon nietin feite gewoon niet tefeite gewoon niet te diepgewoon niet te diep nadenkenniet te diep nadenken ente diep nadenken en dandiep nadenken en dan kloptnadenken en dan klopt alles

Men kan beter helemaal niet nadenken dan onvoldoende nadenken -Tristan Bernard
men-kan-beter-helemaal-niet-nadenken-dan-onvoldoende-nadenken
Je moet nooit te veel nadenken. Hoe meer ik nadenk, hoe meer ik denk: niet te veel nadenken -Fons Jansen
je-moet-nooit-te-veel-nadenken-hoe-meer-ik-nadenk-hoe-meer-ik-denk-niet-te-veel-nadenken
Kijk diep in de natuur, en dan zul je alles beter begrijpen. -Albert Einstein
kijk-diep-in-de-natuur-dan-zul-alles-beter-begrijpen
Daar men niet zo universeel kan zijn dat men alles weet wat van alles te weten is, moet men weinig weten van alles. Want het is veel mooier iets van alles te weten dan alles van een enkel ding -Blaise Pascal
daar-men-niet-zo-universeel-kan-zijn-dat-men-alles-weet-wat-van-alles-te-weten-is-moet-men-weinig-weten-van-alles-want-het-is-veel-mooier-iets-van
Schrijven heeft voor mij niets met erkenning te maken, ik móét het gewoon doen. Alles wat ik heb gepubliceerd, is uit noodzaak geschreven -Jan Wolkers
schrijven-heeft-voor-mij-niets-met-erkenning-te-maken-ik-móét-het-gewoon-doen-alles-wat-ik-heb-gepubliceerd-is-uit-noodzaak-geschreven