Je moet voor vrijheid wat van je eigen vrijheid inleveren


je-moet-voor-vrijheid-wat-van-eigen-vrijheid-inleveren
jan peter balkenendemoetvoorvrijheidwatvaneigeninleverenje moetmoet voorvrijheid watwat vanvan jeje eigeneigen vrijheidvrijheid inleverenje moet voormoet voor vrijheidvoor vrijheid watvrijheid wat vanwat van jevan je eigenje eigen vrijheideigen vrijheid inleverenje moet voor vrijheidmoet voor vrijheid watvoor vrijheid wat vanvrijheid wat van jewat van je eigenvan je eigen vrijheidje eigen vrijheid inleverenje moet voor vrijheid watmoet voor vrijheid wat vanvoor vrijheid wat van jevrijheid wat van je eigenwat van je eigen vrijheidvan je eigen vrijheid inleveren

De vrijheid is, zegt men, een goddelijke zaak. De vrijheid, die wordt; vrijheid om van verveling te sterven, is minder goddelijkVrijheid is niet hetzelfde als ongebondenheid. Vrijheid is het vermogen om keuzes te maken en je aan datgene te binden wat het beste voor je isMensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden gebruik van makenVele mensen beroepen zich op de vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken, waar ze weinig gebruik van makenVrijheid is vrijheid voor de anderIeders vrijheid heeft tot natuurlijke grenzen de vrijheid van anderen