Je weet niet hoeveel je eigenlijk weet, tot je kleinkinderen je vertellen hoeveel je niet weet


je-weet-niet-hoeveel-eigenlijk-weet-tot-kleinkinderen-vertellen-hoeveel-niet-weet
brickmanweetniethoeveeleigenlijkweettotkleinkinderenvertellenje weetweet nietniet hoeveelhoeveel jeje eigenlijkeigenlijk weettot jeje kleinkinderenkleinkinderen jeje vertellenvertellen hoeveelhoeveel jeje nietniet weetje weet nietweet niet hoeveelniet hoeveel jehoeveel je eigenlijkje eigenlijk weettot je kleinkinderenje kleinkinderen jekleinkinderen je vertellenje vertellen hoeveelvertellen hoeveel jehoeveel je nietje niet weetje weet niet hoeveelweet niet hoeveel jeniet hoeveel je eigenlijkhoeveel je eigenlijk weettot je kleinkinderen jeje kleinkinderen je vertellenkleinkinderen je vertellen hoeveelje vertellen hoeveel jevertellen hoeveel je niethoeveel je niet weetje weet niet hoeveel jeweet niet hoeveel je eigenlijkniet hoeveel je eigenlijk weettot je kleinkinderen je vertellenje kleinkinderen je vertellen hoeveelkleinkinderen je vertellen hoeveel jeje vertellen hoeveel je nietvertellen hoeveel je niet weet

De tragedie van de wereld is dat niemand weet wat hij niet weet, en hoe minder een mens weet, hoe meer hij ervan overtuigd is dat hij alles weet -Joyce Cary
de-tragedie-van-de-wereld-is-dat-niemand-weet-wat-hij-niet-weet-hoe-minder-een-mens-weet-hoe-meer-hij-ervan-overtuigd-is-dat-hij-alles-weet
Het leven is net een ballonvaart: je weet zeker dat je straks moet landen maar je weet tot het laatste moment niet waar en hoe -Fons Jansen
het-leven-is-net-een-ballonvaart-weet-zeker-dat-straks-moet-landen-maar-weet-tot-het-laatste-moment-niet-waar-hoe
Een tactvol iemand is iemand die weet hoeveel te ver hij kan gaan -Jean Cocteau
een-tactvol-iemand-is-iemand-die-weet-hoeveel-te-ver-hij-kan-gaan
Hij die niets weet en weet dat hij niets weet, weet meer dan hij die niets weet en niet weet dat hij niets weet -Onbekend
hij-die-niets-weet-weet-dat-hij-niets-weet-weet-meer-dan-hij-die-niets-weet-niet-weet-dat-hij-niets-weet
Ik weet dat de dichtkunst onmisbaar is, maar ik weet niet voor wie -Jean Cocteau
ik-weet-dat-de-dichtkunst-onmisbaar-is-maar-ik-weet-niet-voor-wie
Management by objective werkt - wanneer je de doelstellingen weet. Negentig procent van de tijd weet je die niet -Peter F. Drucker
management-by-objective-werkt-wanneer-de-doelstellingen-weet-negentig-procent-van-de-tijd-weet-die-niet