Je ziet nooit iemand die het heel druk heeft, ongelukkig zijn


je-ziet-nooit-iemand-die-het-heel-druk-heeft-ongelukkig-zijn
dorothy dixzietnooitiemanddiehetheeldrukheeftongelukkigzijnje zietziet nooitnooit iemanddie hethet heelheel drukdruk heeftongelukkig zijnje ziet nooitziet nooit iemandnooit iemand dieiemand die hetdie het heelhet heel drukheel druk heeftje ziet nooit iemandziet nooit iemand dienooit iemand die hetiemand die het heeldie het heel drukhet heel druk heeftje ziet nooit iemand dieziet nooit iemand die hetnooit iemand die het heeliemand die het heel drukdie het heel druk heeft

Een man die het heel druk heeft, verandert zelden van mening -Friedrich Nietzsche
een-man-die-het-heel-druk-heeft-verandert-zelden-van-mening
Een man die het altijd heel druk heeft, verveelt zich het gemakkelijkst -Ive Silloc
een-man-die-het-altijd-heel-druk-heeft-verveelt-zich-het-gemakkelijkst
Kankeraar: iemand die echt ongelukkig zou zijn indien hij zich niet meer ongelukkig zou mogen voelen -Georges van Acker
kankeraar-iemand-die-echt-ongelukkig-zou-zijn-indien-hij-zich-niet-meer-ongelukkig-zou-mogen-voelen
Het is veel beter om ongelukkig alleen dan ongelukkig met iemand te zijn - tot nu toe -Marilyn Monroe
het-is-veel-beter-om-ongelukkig-alleen-dan-ongelukkig-met-iemand-te-zijn-tot-nu-toe
Mensen die het heel erg druk hebben, hebben niet meer behoefte aan rustpauzes dan leeglopers -William James
mensen-die-het-heel-erg-druk-hebben-hebben-niet-meer-behoefte-aan-rustpauzes-dan-leeglopers
De meest zekere manier om niet heel ongelukkig te worden is niet te verlangen heel gelukkig te worden, dus door in je aanspraken op genot, bezit, aanzien, eer enzovoort, bescheiden te zijn -A. Schopenhauer
de-meest-zekere-manier-om-niet-heel-ongelukkig-te-worden-is-niet-te-verlangen-heel-gelukkig-te-worden-dus-door-in-aanspraken-op-genot-bezit-aanzien