Jeugd is een wonderbaarlijk iets, wat zonde om haar aan kinderen te verspillen


jeugd-is-een-wonderbaarlijk-iets-wat-zonde-om-haar-aan-kinderen-te-verspillen
george bernard shawjeugdiseenwonderbaarlijkietswatzondeomhaaraankinderenteverspillenjeugd isis eeneen wonderbaarlijkwonderbaarlijk ietswat zondezonde omom haarhaar aanaan kinderenkinderen tete verspillenjeugd is eenis een wonderbaarlijkeen wonderbaarlijk ietswat zonde omzonde om haarom haar aanhaar aan kinderenaan kinderen tekinderen te verspillenjeugd is een wonderbaarlijkis een wonderbaarlijk ietswat zonde om haarzonde om haar aanom haar aan kinderenhaar aan kinderen teaan kinderen te verspillenjeugd is een wonderbaarlijk ietswat zonde om haar aanzonde om haar aan kinderenom haar aan kinderen tehaar aan kinderen te verspillen

De een brengt de gedachte ter wereld, de ander houdt haar ten doop, de derde verwekt kinderen bij haar, de vierde bezoekt haar aan haar sterfbed, en de vijfde begraaft haarTracht bij de opvoeding van uw kinderen goed te maken en aan te vullen wat u in uw eigen jeugd heeft ontbrokenGeen daad ter wereld kan als zonde of deugd worden bestempeld; het is haar verhouding tot een bepaalde ziel, die haar tot zonde of deugd maaktWeinig ouders slaan tegenwoordig nog acht op wat hun kinderen tegen hen zeggen; de ouderwetse eerbied voor de jeugd is snel aan het uitstervenIk ben er nog gemakkelijk vanaf gekomen. Bedenk je wat ik had moeten betalen als Alyce iets aan de relatie had bijgedragen, zoals kinderen, of een conversatieWat is de zonde van de geest? Haar naam is zelfgenoegzaamheid