Jong heeft men tranen zonder verdriet, oud verdriet zonder tranen


jong-heeft-men-tranen-zonder-verdriet-oud-verdriet-zonder-tranen
abbé rouxjongheeftmentranenzonderverdrietoudverdrietjong heeftheeft menmen tranentranen zonderzonder verdrietoud verdrietverdriet zonderzonder tranenjong heeft menheeft men tranenmen tranen zondertranen zonder verdrietoud verdriet zonderverdriet zonder tranenjong heeft men tranenheeft men tranen zondermen tranen zonder verdrietoud verdriet zonder tranenjong heeft men tranen zonderheeft men tranen zonder verdriet

In de jeugd vindt men tranen zonder verdriet, in de ouderdom verdriet zonder tranen -Joseph Roux
in-de-jeugd-vindt-men-tranen-zonder-verdriet-in-de-ouderdom-verdriet-zonder-tranen
Tranen zijn niet de enige bewijzen van verdriet en niet de beste -Charles Dickens
tranen-zijn-niet-de-enige-bewijzen-van-verdriet-niet-de-beste
Wie de tranen van een vrouw wegkust, wordt eraan herinnerd dat hij haar verdriet met een korreltje zout moet opvatten -Fritz Francken
wie-de-tranen-van-een-vrouw-wegkust-wordt-eraan-herinnerd-dat-hij-haar-verdriet-met-een-korreltje-zout-moet-opvatten
De dood is als het doven van een kaars. Als de ochtend is aangebroken schuilt achter de tranen van verdriet de glimlach van de herinnering -Onbekend
de-dood-is-als-het-doven-van-een-kaars-als-de-ochtend-is-aangebroken-schuilt-achter-de-tranen-van-verdriet-de-glimlach-van-de-herinnering
Oud zeer moet men niet met verse tranen bewenen -Euripides
oud-zeer-moet-men-niet-met-verse-tranen-bewenen