Journalisten zijn verloskundigen en doodgravers van de tijd


journalisten-zijn-verloskundigen-doodgravers-van-de-tijd
karl gutzkowjournalistenzijnverloskundigendoodgraversvandetijdjournalisten zijnzijn verloskundigenverloskundigen enen doodgraversdoodgravers vanvan dede tijdjournalisten zijn verloskundigenzijn verloskundigen enverloskundigen en doodgraversen doodgravers vandoodgravers van devan de tijdjournalisten zijn verloskundigen enzijn verloskundigen en doodgraversverloskundigen en doodgravers vanen doodgravers van dedoodgravers van de tijdjournalisten zijn verloskundigen en doodgraverszijn verloskundigen en doodgravers vanverloskundigen en doodgravers van deen doodgravers van de tijd

Een reden misschien waarom de romanschrijvers meer en meer afstand proberen te houden van journalisten is dat de romanschrijvers de waarheid proberen te schrijven en de journalisten proberen om fictie te schrijvenHet hongerige beest ‘publiek’ moet telkens iets nieuws hebben om over te praten. En de oppassers, de journalisten, geven dat publiek iets om over te praten. Vroeger werd men voor de leeuwen geworpen; nu verslindt het publiek iemand smakelijk nadat hij door de journalisten gebraden is als het lievelingsgerecht van het publiek: geklets!Journalistiek zou al iets beter zijn als de journalisten de taal beheersten in plaats van haar alleen maar te gebruikenIk verkies de vriendschap, de achting en de bewondering van één eerlijk man boven die van honderd journalisten.De aristocratie heeft drie treden: de tijd van persoonlijk overwicht, de tijd van voorrechten, en de tijd van ijdelheden. Van de eerste overgegaan, ontaardt zij op de tweede, en sterft op de derdeDe geest van zijn tijd begrijpen, betekent zijn tijd vooruit zijn