Juist de diepste rivieren stromen met het minste geluid


juist-de-diepste-rivieren-stromen-met-het-minste-geluid
quintus curtius rufusjuistdediepsterivierenstromenmethetminstegeluidjuist dede diepstediepste rivierenrivieren stromenstromen metmet hethet minsteminste geluidjuist de diepstede diepste rivierendiepste rivieren stromenrivieren stromen metstromen met hetmet het minstehet minste geluidjuist de diepste rivierende diepste rivieren stromendiepste rivieren stromen metrivieren stromen met hetstromen met het minstemet het minste geluidjuist de diepste rivieren stromende diepste rivieren stromen metdiepste rivieren stromen met hetrivieren stromen met het minstestromen met het minste geluid

Niet met eigenliefde, maar juist met haar tegendeel is egoïsme identiek. De narcistische mens blijkt in diepste grond niet op zichzelf verliefd, maar juist van afkeer en haat jegens zichzelf vervuld -Erich Fromm
niet-met-eigenliefde-maar-juist-met-haar-tegendeel-is-egoïsme-identiek-de-narcistische-mens-blijkt-in-diepste-grond-niet-op-zichzelf-verliefd-maar
Stilte is niet afwezigheid van geluid. Stilte is de diepste klank -Tao Meng
stilte-is-niet-afwezigheid-van-geluid-stilte-is-de-diepste-klank
Van alles wat een mens in zijn leven doet, is trouwen datgene wat andere mensen het minste aangaat, en toch is het juist hetgene, waarmee anderen zich het meeste bemoeien -John Selden
van-alles-wat-een-mens-in-zijn-leven-doet-is-trouwen-datgene-wat-andere-mensen-het-minste-aangaat-toch-is-het-juist-hetgene-waarmee-anderen-zich-het
Elke blik op de wereld bevestigt en bewijst ons dat de 'wil om te leven', verre van een willekeurige hypothese of zelfs een holle frase is, juist de enig ware formulering van haar diepste wezen is -A. Schopenhauer
elke-blik-op-de-wereld-bevestigt-bewijst-ons-dat-de-'wil-om-te-leven'-verre-van-een-willekeurige-hypothese-of-zelfs-een-holle-frase-is-juist-de-enig
Het gehele werk van Dostojewski en Nietzsche is in de diepste grond een worstelen met god -Walter Schubart
het-gehele-werk-van-dostojewski-nietzsche-is-in-de-diepste-grond-een-worstelen-met-god