Kennis heeft macht vandaag. Het bepaalt de toegang tot kansen en vooruitgang


kennis-heeft-macht-vandaag-het-bepaalt-de-toegang-tot-kansen-vooruitgang
peter f. druckerkennisheeftmachtvandaaghetbepaaltdetoegangtotkansenvooruitgangkennis heeftheeft machtmacht vandaaghet bepaaltbepaalt dede toegangtoegang tottot kansenkansen enen vooruitgangkennis heeft machtheeft macht vandaaghet bepaalt debepaalt de toegangde toegang tottoegang tot kansentot kansen enkansen en vooruitgangkennis heeft macht vandaaghet bepaalt de toegangbepaalt de toegang totde toegang tot kansentoegang tot kansen entot kansen en vooruitganghet bepaalt de toegang totbepaalt de toegang tot kansende toegang tot kansen entoegang tot kansen en vooruitgang

Twijfel voert tot onderzoek, onderzoek tot vooruitgang en kennisKennis is macht, althans als men een kennis is van de machtigenEr is niet veel kennis die macht verschaft, maar er is veel kennis die alleen door macht verschaft wordtWie de samenhang der dingen doorziet, heeft kennis, wie kennis heeft komt tot wijsheid, wie wijs is kan zijn hart recht maken, wie zijn hart rechtgemaakt heeft komt tot zelfvolmaking, wie zijn karakter volmaakt heeft kan zijn gezin regelen, wie zijn gezin kan regelen, kan de Staat regerenWat is goed? - Alles wat het gevoel van macht, de wil tot macht, de macht zelf in de mens vermeerdertEen uit vrees geboren ascetisme heeft als enig geestelijk resultaat, een geweldige wrok tegen het leven dat aan het bereik van de mens werd onttrokken, en de drang om ook aan anderen de toegang tot dit leven af te snijden