Kracht komt niet voort uit een lichamelijk vermogen. Het komt voort uit een ontembare wil


kracht-komt-niet-voort-uit-een-lichamelijk-vermogen-het-komt-voort-uit-een-ontembare-wil
mahatma gandhikrachtkomtnietvoortuiteenlichamelijkvermogenhetontembarewilkracht komtkomt nietniet voortvoort uituit eeneen lichamelijklichamelijk vermogenhet komtkomt voortvoort uituit eeneen ontembareontembare wilkracht komt nietkomt niet voortniet voort uitvoort uit eenuit een lichamelijkeen lichamelijk vermogenhet komt voortkomt voort uitvoort uit eenuit een ontembareeen ontembare wilkracht komt niet voortkomt niet voort uitniet voort uit eenvoort uit een lichamelijkuit een lichamelijk vermogenhet komt voort uitkomt voort uit eenvoort uit een ontembareuit een ontembare wilkracht komt niet voort uitkomt niet voort uit eenniet voort uit een lichamelijkvoort uit een lichamelijk vermogenhet komt voort uit eenkomt voort uit een ontembarevoort uit een ontembare wil

Zorg komt voort uit vrees en vrees komt voort uit de wolken van onwetendheidDe zachtmoedigheid die men als deugd beschouwt, komt nu eens uit ijdelheid, dan weer uit luiheid, dikwijls uit vrees en meestal uit alle drie tegelijk voortGoede spijsvertering komt voort uit eetlust, en gezondheid uit beideDe waarheid komt makkelijk uit fouten voort dan uit verwarringEchte humor komt voort zowel uit het hart als uit het hoofd. Hij is geen verachting; zijn innerlijk wezen is liefde; hij barst niet in lachen uit, maar glimlacht; een lach van veel dieper betekenisVeracht een laag en vleiend woord, 't komt niet dan uit verachting voort