Kracht en recht regelen alles in de wereld; de kracht in afwachting van het recht


kracht-recht-regelen-alles-in-de-wereld-de-kracht-in-afwachting-van-het-recht
joseph joubertkrachtrechtregelenallesindewereldkrachtafwachtingvanhetkracht enen rechtrecht regelenregelen allesalles inin dede wereldde krachtkracht inin afwachtingafwachting vanvan hethet rechtkracht en rechten recht regelenrecht regelen allesregelen alles inalles in dein de wereldde kracht inkracht in afwachtingin afwachting vanafwachting van hetvan het rechtkracht en recht regelenen recht regelen allesrecht regelen alles inregelen alles in dealles in de wereldde kracht in afwachtingkracht in afwachting vanin afwachting van hetafwachting van het rechtkracht en recht regelen allesen recht regelen alles inrecht regelen alles in deregelen alles in de wereldde kracht in afwachting vankracht in afwachting van hetin afwachting van het recht

Gebogen toont de boog eerst recht zijn kracht! -Franz Grillparzer
gebogen-toont-de-boog-eerst-recht-zijn-kracht
De man van genie is die, welke zich een kracht voelt en wien anderen het recht toekennen geheel zichzelf te zijn -Daniel Stern
de-man-van-genie-is-die-welke-zich-een-kracht-voelt-wien-anderen-het-recht-toekennen-geheel-zichzelf-te-zijn
De verbeelding beschikt over alles; zij beslist over schoonheid, recht en geluk, die alles betekenen in de wereld -Blaise Pascal
de-verbeelding-beschikt-over-alles-zij-beslist-over-schoonheid-recht-geluk-die-alles-betekenen-in-de-wereld
Moed is meer dan kracht, omdat moed ziel is  en kracht feit; moed de gedachte en kracht het middel slechts tot de daad -Louis Couperus
moed-is-meer-dan-kracht-omdat-moed-ziel-is-kracht-feit-moed-de-gedachte-kracht-het-middel-slechts-tot-de-daad
Onbekendheid met het recht geeft meer aanleiding tot processen dan kennis van het recht -Marcus Tullius Cicero
onbekendheid-met-het-recht-geeft-meer-aanleiding-tot-processen-dan-kennis-van-het-recht