Kracht en recht regelen alles in de wereld; de kracht in afwachting van het recht


kracht-recht-regelen-alles-in-de-wereld-de-kracht-in-afwachting-van-het-recht
joseph joubertkrachtrechtregelenallesindewereldkrachtafwachtingvanhetkracht enen rechtrecht regelenregelen allesalles inin dede wereldde krachtkracht inin afwachtingafwachting vanvan hethet rechtkracht en rechten recht regelenrecht regelen allesregelen alles inalles in dein de wereldde kracht inkracht in afwachtingin afwachting vanafwachting van hetvan het rechtkracht en recht regelenen recht regelen allesrecht regelen alles inregelen alles in dealles in de wereldde kracht in afwachtingkracht in afwachting vanin afwachting van hetafwachting van het rechtkracht en recht regelen allesen recht regelen alles inrecht regelen alles in deregelen alles in de wereldde kracht in afwachting vankracht in afwachting van hetin afwachting van het recht

Gebogen toont de boog eerst recht zijn kracht!De man van genie is die, welke zich een kracht voelt en wien anderen het recht toekennen geheel zichzelf te zijnDe verbeelding beschikt over alles; zij beslist over schoonheid, recht en geluk, die alles betekenen in de wereldHet recht van de sterkste heeft plaatsgemaakt voor de kracht van argumenten en van presentatie. Die kunnen niet zonder elkaar. Argumentatie doet een beroep op het verstand, presentatie op het gevoel. De kiezer vormt zijn oordeel op basis van beideMoed is meer dan kracht, omdat moed ziel is  en kracht feit; moed de gedachte en kracht het middel slechts tot de daadOnbekendheid met het recht geeft meer aanleiding tot processen dan kennis van het recht