Kunst is een leugen die ons de waarheid doet realiseren


kunst-is-een-leugen-die-ons-de-waarheid-doet-realiseren
pablo picassokunstiseenleugendieonsdewaarheiddoetrealiserenkunst isis eeneen leugenleugen diedie onsons dede waarheidwaarheid doetdoet realiserenkunst is eenis een leugeneen leugen dieleugen die onsdie ons deons de waarheidde waarheid doetwaarheid doet realiserenkunst is een leugenis een leugen dieeen leugen die onsleugen die ons dedie ons de waarheidons de waarheid doetde waarheid doet realiserenkunst is een leugen dieis een leugen die onseen leugen die ons deleugen die ons de waarheiddie ons de waarheid doetons de waarheid doet realiseren

We weten allemaal dat kunst niet waar is. Kunst is een leugen die ons de waarheid doet beseffen, tenminste de waarheid die we gegeven zijn te begrijpen. -Pablo Picasso
we-weten-allemaal-dat-kunst-niet-waar-is-kunst-is-een-leugen-die-ons-de-waarheid-doet-beseffen-tenminste-de-waarheid-die-we-gegeven-zijn-te
De waarheid verblindt, evenals het licht. De leugen daarentegen is een fraaie avondschemer die elk voorwerp goed doet uitkomen -Albert Camus
de-waarheid-verblindt-evenals-het-licht-de-leugen-daarentegen-is-een-fraaie-avondschemer-die-elk-voorwerp-goed-doet-uitkomen
Kunst is magie, bevrijd van de leugen waarheid te zijn -Theodor Adorno
kunst-is-magie-bevrijd-van-de-leugen-waarheid-te-zijn
Aforisme: een deel waarheid en een stuk leugen. En zich afvragen of de leugen waar is -Georges van Acker
aforisme-een-deel-waarheid-een-stuk-leugen-en-zich-afvragen-of-de-leugen-waar-is