Kunst is een verdraaiing terwille van de waarheid


kunst-is-een-verdraaiing-terwille-van-de-waarheid
william moorekunstiseenverdraaiingterwillevandewaarheidkunst isis eeneen verdraaiingverdraaiing terwilleterwille vanvan dede waarheidkunst is eenis een verdraaiingeen verdraaiing terwilleverdraaiing terwille vanterwille van devan de waarheidkunst is een verdraaiingis een verdraaiing terwilleeen verdraaiing terwille vanverdraaiing terwille van deterwille van de waarheidkunst is een verdraaiing terwilleis een verdraaiing terwille vaneen verdraaiing terwille van deverdraaiing terwille van de waarheid

We weten allemaal dat kunst niet waar is. Kunst is een leugen die ons de waarheid doet beseffen, tenminste de waarheid die we gegeven zijn te begrijpen.De vrouw wenst de waarheid niet; wat is haar gelegen aan de waarheid? Haar grote kunst is de leugen, haar hoogste aangelegenheid schijn en schoonheid. En laten wij mannen het eerlijke bekennen: wij waarderen juist die kunst en dat instinct in de vrouwSpaar de dichter terwille van het onderwerpKunst is schoonheid en waarheid. De waarheid is niet altijd schoonDe hoogste kunst van de vleier bestaat in het weten te ontdekken van een vleiende waarheidIn de kunst is geen algemene waarheid. Met iedere waarheid is het zo gesteld, dat het omgekeerde evenzeer waar is