Kunst is slechts een middel tot leven, tot een voller leven


kunst-is-slechts-een-middel-tot-leven-tot-een-voller-leven
henry millerkunstisslechtseenmiddeltotlevenvollerlevenkunst isis slechtsslechts eeneen middelmiddel tottot leventot eeneen vollervoller levenkunst is slechtsis slechts eenslechts een middeleen middel totmiddel tot leventot een vollereen voller levenkunst is slechts eenis slechts een middelslechts een middel toteen middel tot leventot een voller levenkunst is slechts een middelis slechts een middel totslechts een middel tot leven

Bekijk een leven tot aan de laatste dag en noem niemand gelukkig, tot hij het leven heeft verlaten zonder verdriet te hebbenJa, waar leven is, daar is ook wil; maar niet wil tot leven, doch, zo leer ik u, wil tot machtNiet beminnen is niet leven, of een levende dood leven. Het leven, dat uitgaat in liefde tot allen, is het leven, dat vol en rijk is, en voortdurend toeneemt in schoonheid en krachtConsumptie was een middel tot een doel, namelijk het geluk, maar is nu tot een doel op zichzelf gewordenEen eenzijdig leven is maar half; eerst in het samenleven komt ieders leven tot zijn volle ontplooiingDe staking verbrokkelde algauw tot duizend sterke verhalen. Nog altijd sluimeren ze in het gemoed der ouderen. Een paar glazen pils volstaan om ze tot leven te brengen