Kunst is wat de werkelijkheid moet verrassen


kunst-is-wat-de-werkelijkheid-moet-verrassen
françoise sagankunstiswatdewerkelijkheidmoetverrassenkunst isis watwat dede werkelijkheidwerkelijkheid moetmoet verrassenkunst is watis wat dewat de werkelijkheidde werkelijkheid moetwerkelijkheid moet verrassenkunst is wat deis wat de werkelijkheidwat de werkelijkheid moetde werkelijkheid moet verrassenkunst is wat de werkelijkheidis wat de werkelijkheid moetwat de werkelijkheid moet verrassen

Abstracte kunst bestaat niet. Je moet altijd ergens van uitgaan. Later kun je alle sporen van de werkelijkheid wissenEr is geen abstracte kunst, men moet altijd met iets beginnen. Daarna kan men de sporen van de werkelijkheid verwijderen.Poëzie moet verrassen door schone buitensporigheid en niet door zonderlingheidEen theorie is geen spiegel van de werkelijkheid, maar is iets wat aan de werkelijkheid wordt toegevoegdKunst is niet de weerspiegeling van de werkelijkheid, het is de werkelijkheid van die weerspiegelingHoe meer men de kunst bestudeert, hoe minder men op de Natuur gaat geven. Wat de Kunst ons in werkelijkheid onthult is het volkomen gebrek aan vormgeving in de natuur, haar vreemde plompheden, haar buitengewone eentonigheid, haar volkomen onafgewerkte toestand. De Natuur heeft natuurlijk goede bedoelingen, maar zoals Aristoteles eens gezegd heeft, ze kan ze niet uitvoeren