Kunst is wat de werkelijkheid moet verrassen


kunst-is-wat-de-werkelijkheid-moet-verrassen
françoise sagankunstiswatdewerkelijkheidmoetverrassenkunst isis watwat dede werkelijkheidwerkelijkheid moetmoet verrassenkunst is watis wat dewat de werkelijkheidde werkelijkheid moetwerkelijkheid moet verrassenkunst is wat deis wat de werkelijkheidwat de werkelijkheid moetde werkelijkheid moet verrassenkunst is wat de werkelijkheidis wat de werkelijkheid moetwat de werkelijkheid moet verrassen

Abstracte kunst bestaat niet. Je moet altijd ergens van uitgaan. Later kun je alle sporen van de werkelijkheid wissen -Pablo Picasso
abstracte-kunst-bestaat-niet-je-moet-altijd-ergens-van-uitgaan-later-kun-alle-sporen-van-de-werkelijkheid-wissen
Er is geen abstracte kunst, men moet altijd met iets beginnen. Daarna kan men de sporen van de werkelijkheid verwijderen. -Pablo Picasso
er-is-geen-abstracte-kunst-men-moet-altijd-met-iets-beginnen-daarna-kan-men-de-sporen-van-de-werkelijkheid-verwijderen
Poëzie moet verrassen door schone buitensporigheid en niet door zonderlingheid -John Keats
poëzie-moet-verrassen-door-schone-buitensporigheid-niet-door-zonderlingheid
Een theorie is geen spiegel van de werkelijkheid, maar is iets wat aan de werkelijkheid wordt toegevoegd -Jorge Luis Borges
een-theorie-is-geen-spiegel-van-de-werkelijkheid-maar-is-iets-wat-aan-de-werkelijkheid-wordt-toegevoegd
Kunst is niet de weerspiegeling van de werkelijkheid, het is de werkelijkheid van die weerspiegeling -Jean-Luc Godard
kunst-is-niet-de-weerspiegeling-van-de-werkelijkheid-het-is-de-werkelijkheid-van-die-weerspiegeling