Kunstmatige inseminatie is niets vergeleken met het echte werk


kunstmatige-inseminatie-is-niets-vergeleken-met-het-echte-werk
joan riverskunstmatigeinseminatieisnietsvergelekenmethetechtewerkkunstmatige inseminatieinseminatie isis nietsniets vergelekenvergeleken metmet hethet echteechte werkkunstmatige inseminatie isinseminatie is nietsis niets vergelekenniets vergeleken metvergeleken met hetmet het echtehet echte werkkunstmatige inseminatie is nietsinseminatie is niets vergelekenis niets vergeleken metniets vergeleken met hetvergeleken met het echtemet het echte werkkunstmatige inseminatie is niets vergelekeninseminatie is niets vergeleken metis niets vergeleken met hetniets vergeleken met het echtevergeleken met het echte werk

Een echte pessimist is overtuigd dat niets deugt; een echte optimist vindt dit een beetje overdrevenAldus is de echte wetende één met het kennisuniversum - alles wat u observeert is niets anders dan uzelf die het observeert. Wanneer u neerdaalt in de diepste basis van uw bewustzijn, vindt u daar het universum - niet het valse universum van objecten buiten uzelf, maar het echte universum, dat niet langer voorgesteld wordt als gescheiden in subject en object. Helemaal onderin uzelf valt u uit uzelf in de RealiteitDe grote hartstochten zijn niets vergeleken bij de grote manieënDe middelmatigste man voelt zichzelf een halfgod vergeleken met vrouwenHuwelijk: daarmee vergeleken is met-elkaar-naar-bed- gaan kinderspelIk ben een engel van onschuld vergeleken met de mensen die ik aanval