Laat alle hoop op vrede varen zolang uw schoonmoeder nog leeft


laat-alle-hoop-op-vrede-varen-zolang-uw-schoonmoeder-nog-leeft
juvenalislaatallehoopopvredevarenzolanguwschoonmoedernogleeftlaat allealle hoophoop opop vredevrede varenvaren zolangzolang uwuw schoonmoederschoonmoeder nognog leeftlaat alle hoopalle hoop ophoop op vredeop vrede varenvrede varen zolangvaren zolang uwzolang uw schoonmoederuw schoonmoeder nogschoonmoeder nog leeftlaat alle hoop opalle hoop op vredehoop op vrede varenop vrede varen zolangvrede varen zolang uwvaren zolang uw schoonmoederzolang uw schoonmoeder noguw schoonmoeder nog leeftlaat alle hoop op vredealle hoop op vrede varenhoop op vrede varen zolangop vrede varen zolang uwvrede varen zolang uw schoonmoedervaren zolang uw schoonmoeder nogzolang uw schoonmoeder nog leeft

Laat alle hoop varen, gij die hier binnentreedt -Dante
laat-alle-hoop-varen-gij-die-hier-binnentreedt
Wanneer men de hoop laat varen, vaart men zelf met haar mee -Cees Buddingh
wanneer-men-de-hoop-laat-varen-vaart-men-zelf-met-haar-mee
Wanneer men de hoop varen laat, vaart men zelf met haar mee -Jean de Boisson
wanneer-men-de-hoop-varen-laat-vaart-men-zelf-met-haar-mee
Zolang er nog hoop is zal alleen de lafaard wanhopen -Bertrand Russell
zolang-er-nog-hoop-is-zal-alleen-de-lafaard-wanhopen
Zolang de schaamte iemand verwijten doet, is er nog hoop op redding -Samuel Johnson
zolang-de-schaamte-iemand-verwijten-doet-is-er-nog-hoop-op-redding
Laat de doden hun doden begraven, maar zolang iemand leeft moet hij leven en gelukkig zijn -Leo Tolstoj
laat-de-doden-hun-doden-begraven-maar-zolang-iemand-leeft-moet-hij-leven-gelukkig-zijn