Laat ons er op uit zijn, uitstekende stilisten te zijn, liever dan verzamelaars van zeldzame uitdrukkingen


laat-ons-er-op-uit-zijn-uitstekende-stilisten-te-zijn-liever-dan-verzamelaars-van-zeldzame-uitdrukkingen
guy de maupassantlaatonseropuitzijnuitstekendestilistentelieverdanverzamelaarsvanzeldzameuitdrukkingenlaat onsons erer opop uituit zijnuitstekende stilistenstilisten tete zijnliever dandan verzamelaarsverzamelaars vanvan zeldzamezeldzame uitdrukkingenlaat ons erons er oper op uitop uit zijnuitstekende stilisten testilisten te zijnliever dan verzamelaarsdan verzamelaars vanverzamelaars van zeldzamevan zeldzame uitdrukkingenlaat ons er opons er op uiter op uit zijnuitstekende stilisten te zijnliever dan verzamelaars vandan verzamelaars van zeldzameverzamelaars van zeldzame uitdrukkingenlaat ons er op uitons er op uit zijnliever dan verzamelaars van zeldzamedan verzamelaars van zeldzame uitdrukkingen

Laat uw woorden schaars zijn en uitgelezen, als zeldzame parelen -Nizami Ganjavi
laat-uw-woorden-schaars-zijn-uitgelezen-als-zeldzame-parelen
Om een mens te beoordelen, beschouw zijn gedrag bij succes liever dan bij tegenspoed. Want als wij falen ondersteunt onze trots ons; wanneer wij slagen verraadt hij ons -Charles Caleb Colton
om-een-mens-te-beoordelen-beschouw-zijn-gedrag-bij-succes-liever-dan-bij-tegenspoed-want-als-wij-falen-ondersteunt-onze-trots-ons-wanneer-wij-slagen
Laat ons allen dapper genoeg zijn om de dood van een martelaar sterven, maar laat niemand zin hebben in het martelaarschap -Mahatma Gandhi
laat-ons-allen-dapper-genoeg-zijn-om-de-dood-van-een-martelaar-sterven-maar-laat-niemand-zin-hebben-in-het-martelaarschap
Laat ons zekere lieden dankbaar zijn dat ze ons genoeg eren om ondankbaar te zijn -Lucien Arréat
laat-ons-zekere-lieden-dankbaar-zijn-dat-ze-ons-genoeg-eren-om-ondankbaar-te-zijn