Laat ons voor onze overtuiging, voor onze partij, de overwinning wensen, nooit de zegepraal


laat-ons-voor-onze-overtuiging-voor-onze-partij-de-overwinning-wensen-nooit-de-zegepraal
lucien arréatlaatonsvooronzeovertuigingpartijdeoverwinningwensennooitzegepraallaat onsons vooronze overtuigingonze partijde overwinningoverwinning wensennooit dede zegepraallaat ons voorons voor onzevoor onze overtuigingvoor onze partijde overwinning wensennooit de zegepraallaat ons voor onzeons voor onze overtuiginglaat ons voor onze overtuiging

Indien al onze wensen in vervulling gingen, zou het er voor onze medemensen slecht uitzienIndien wij iets geschreven hebben voor onze lering of tot de verlichting van ons hart, bestaat er een grote waarschijnlijkheid dat onze overwegingen ook voor vele anderen nuttig zullen zijn. Want niemand is alléén in zijn soort; en nooit zijn wij zó waar, noch zó levendig, noch zó hartroerend, als wanneer wij de dingen behandelen voor onszelvenWe klampen ons liever vast aan het bekende, dan het onbekende onder ogen te zien - het bekende is ons huis, onze meubels, onze familie, ons karakter, ons werk, onze kennis, onze roem, onze eenzaamheid, onze goden - dat kleine iets dat onophoudelijk in zichzelf ronddraait met zijn eigen begrensde patroon van een verbitterd bestaanWie onze portemonnaie steelt, steelt geen waardeloos vod, maar ons bloed, onze tijd, onze spierkracht, ons uithoudingsvermogen en ons vermogen anderen te helpen, onze toekomstige mogelijkheid om verdienstelijk werk af te leverenVeel van onze moeilijkheden zijn te wijten aan het feit dat ons volk zich voor alles wendt tot onze politiciDe minachting voor onze soort is de prijs die wij vaak moeten betalen voor onze kennis ervan