Lachen en glimlachen zijn poort en deur, waardoor veel goeds in de mensen kan binnen glippen


lachen-glimlachen-zijn-poort-deur-waardoor-veel-goeds-in-de-mensen-kan-binnen-glippen
christian morgensternlachenglimlachenzijnpoortdeurwaardoorveelgoedsindemensenkanbinnenglippenlachen enen glimlachenglimlachen zijnzijn poortpoort enen deurveel goedsgoeds inin dede mensenmensen kankan binnenbinnen glippenlachen en glimlachenen glimlachen zijnglimlachen zijn poortzijn poort enpoort en deurwaardoor veel goedsveel goeds ingoeds in dein de mensende mensen kanmensen kan binnenkan binnen glippenlachen en glimlachen zijnen glimlachen zijn poortglimlachen zijn poort enzijn poort en deurwaardoor veel goeds inveel goeds in degoeds in de mensenin de mensen kande mensen kan binnenmensen kan binnen glippenlachen en glimlachen zijn poorten glimlachen zijn poort englimlachen zijn poort en deurwaardoor veel goeds in deveel goeds in de mensengoeds in de mensen kanin de mensen kan binnende mensen kan binnen glippen

Lachen en glimlachen zijn poort en deur, waardoor veel goed in de mensen kan binnendringenDe antithese is de enge poort waardoor de dwaling het liefst naar de waarheid sluiptWe lachen hard om een mop. We glimlachen zachtjes om het gelukJaag de vooroordelen de deur uit, zij komen door het venster weer binnenGeluk sluipt naar binnen langs een deur waarvan je niet wist dat je die opengelaten hadAch, de deur van het geluk gaat niet naar binnen open, men kan ze niet openduwen door ertegenaan te stormen; zij gaat naar buiten open - daar helpt geen moedertjelief aan.