Lawaai bewijst niets. Vaak kakelt een kip die enkel een ei gelegd heeft, alsof ze een asteroïde had gelegd


lawaai-bewijst-niets-vaak-kakelt-een-kip-die-enkel-een-ei-gelegd-heeft-alsof-ze-een-asteroïde-had-gelegd
mark twainlawaaibewijstnietsvaakkakelteenkipdieenkeleigelegdheeftalsofzeasteroïdehadlawaai bewijstbewijst nietsvaak kakeltkakelt eeneen kipkip diedie enkelenkel eeneen eiei gelegdgelegd heeftalsof zeze eeneen asteroïdeasteroïde hadhad gelegdlawaai bewijst nietsvaak kakelt eenkakelt een kipeen kip diekip die enkeldie enkel eenenkel een eieen ei gelegdei gelegd heeftalsof ze eenze een asteroïdeeen asteroïde hadasteroïde had gelegdvaak kakelt een kipkakelt een kip dieeen kip die enkelkip die enkel eendie enkel een eienkel een ei gelegdeen ei gelegd heeftalsof ze een asteroïdeze een asteroïde hadeen asteroïde had gelegdvaak kakelt een kip diekakelt een kip die enkeleen kip die enkel eenkip die enkel een eidie enkel een ei gelegdenkel een ei gelegd heeftalsof ze een asteroïde hadze een asteroïde had gelegd

Ik vervloek alle purisme dat ons verbiedt een woord te gebruiken, waarin een andere taal veel meer of iets innigers heeft gelegd -Johann Wolfgang von Goethe
ik-vervloek-alle-purisme-dat-ons-verbiedt-een-woord-te-gebruiken-waarin-een-andere-taal-veel-meer-of-iets-innigers-heeft-gelegd
De natuur heeft in ons wezen de zaden der deugden gelegd -Marcus Tullius Cicero
de-natuur-heeft-in-ons-wezen-de-zaden-der-deugden-gelegd
Dostojewski heeft zijn diepste inzichten neer gelegd in het verhaal van de grootinquisiteur -Walter Schubart
dostojewski-heeft-zijn-diepste-inzichten-neer-gelegd-in-het-verhaal-van-de-grootinquisiteur
God heeft zout in onze monden gelegd, opdat wij naar Hem zouden dorsten -Augustinus
god-heeft-zout-in-onze-monden-gelegd-opdat-wij-naar-hem-zouden-dorsten
De leraar mag niet als een roofvogel zijn die een nest wil leeghalen waarin nog geen eieren gelegd zijn -Johann Heinrich Pestalozzi
de-leraar-mag-niet-als-een-roofvogel-zijn-die-een-nest-wil-leeghalen-waarin-nog-geen-eieren-gelegd-zijn
Aan de werken van een goed schrijver bespeurt men nooit de moeite die er aan ten koste werd gelegd -C. J. Wijnaendts Francken
aan-de-werken-van-een-goed-schrijver-bespeurt-men-nooit-de-moeite-die-er-aan-ten-koste-werd-gelegd