Leef in vreugde, in gezondheid, zelfs als de hele wereld ziek is


leef-in-vreugde-in-gezondheid-zelfs-als-de-hele-wereld-ziek-is
boeddhaleefinvreugdegezondheidzelfsalsdehelewereldziekisleef inin vreugdein gezondheidzelfs alsals dede helehele wereldwereld ziekziek isleef in vreugdezelfs als deals de helede hele wereldhele wereld ziekwereld ziek iszelfs als de heleals de hele wereldde hele wereld ziekhele wereld ziek iszelfs als de hele wereldals de hele wereld ziekde hele wereld ziek is

Je zou jezelf niet ziek mogen maken door te drinken op de gezondheid van een ander -Albert Willemetz
je-zou-jezelf-niet-ziek-mogen-maken-door-te-drinken-op-de-gezondheid-van-een-ander
Ik heb een groepsverzekering genomen. Achteraf bleek dat die alleen maar geldig was, als de hele groep tegelijk ziek was -Wiet van Broeckhoven
ik-heb-een-groepsverzekering-genomen-achteraf-bleek-dat-die-alleen-maar-geldig-was-als-de-hele-groep-tegelijk-ziek-was
De functie van het geheugen is niet alleen te behouden, maar ook om weg te gooien. Als je alles van je hele leven onthoudt, zou je ziek worden. -Umberto Eco
de-functie-van-het-geheugen-is-niet-alleen-te-behouden-maar-ook-om-weg-te-gooien-als-alles-van-hele-leven-onthoudt-zou-ziek-worden
Wees tevreden met wat nu gebeurt, leef op dit moment, dan raken vreugde en angst je niet -Tsjwang-tse
wees-tevreden-met-wat-nu-gebeurt-leef-op-dit-moment-dan-raken-vreugde-angst-niet