Leert, gewaarschuwd, gerechtigheid te betrachten en de goden niet te minachten


leert-gewaarschuwd-gerechtigheid-te-betrachten-de-goden-niet-te-minachten
vergiliusleertgewaarschuwdgerechtigheidtebetrachtendegodennietminachtengerechtigheid tete betrachtenbetrachten enen dede godengoden nietniet tete minachtengerechtigheid te betrachtente betrachten enbetrachten en deen de godende goden nietgoden niet teniet te minachtengerechtigheid te betrachten ente betrachten en debetrachten en de godenen de goden nietde goden niet tegoden niet te minachtengerechtigheid te betrachten en dete betrachten en de godenbetrachten en de goden nieten de goden niet tede goden niet te minachten

Wij minachten veel om onszelf niet te minachtenEen gewaarschuwd schizofreen telt voor vierLaat ons, nu wij gewaarschuwd zijn, beter handelenHet is niet goed mensen te verachten. Veel beter, ze met liefde te betrachten, te kennen hunne arme stofnatuurEdele zielen haten niet, zijn minachtenHandel eerst en roep dan de goden aan. De goden helpen de mens die aanpakt