Lege vaten en dwazen maken het meeste lawaai


lege-vaten-dwazen-maken-het-meeste-lawaai
plutarchuslegevatendwazenmakenhetmeestelawaailege vatenvaten enen dwazendwazen makenmaken hethet meestemeeste lawaailege vaten envaten en dwazenen dwazen makendwazen maken hetmaken het meestehet meeste lawaailege vaten en dwazenvaten en dwazen makenen dwazen maken hetdwazen maken het meestemaken het meeste lawaailege vaten en dwazen makenvaten en dwazen maken heten dwazen maken het meestedwazen maken het meeste lawaai

Leeg en zonder verstand, maar vol lawaai, lijken ze op vatenGrote praters zijn als lege vaten, ze klinken meer dan degenen die vol zijnZwijgzame dwazen zijn lege kasten die op slot zittenActeurs maken altijd zoveel lawaai als ze stervenDe meeste dwazen denken dat ze alleen maar dom zijn.De wetenschap gaat aan het euvel mank grote dwazen te maken