Leven is als sneeuw, je kunt het niet bewaren. Troost is dat zij er was, uren, maanden, jaren…


leven-is-als-sneeuw-kunt-het-niet-bewaren-troost-is-dat-zij-er-was-uren-maanden-jaren
herman van veenlevenisalssneeuwkunthetnietbewarentroostdatzijerwasurenmaandenjaren…leven isis alsals sneeuwje kuntkunt hethet nietniet bewarentroost isis datdat zijzij erer wasleven is alsis als sneeuwje kunt hetkunt het niethet niet bewarentroost is datis dat zijdat zij erzij er wasleven is als sneeuwje kunt het nietkunt het niet bewarentroost is dat zijis dat zij erdat zij er wasje kunt het niet bewarentroost is dat zij eris dat zij er was

Het toppunt van optimisme: als je tegen een Belg zegt dat hij nog maar twee maanden te leven heeft, dan kiest hij voor de maanden juli en augustusWat zal ik zeggen over zondaars die zich vleien door middel van zogenaamde aflaten vergeving van hun zonden te verkrijgen die nauwkeurig berekenen hoeveel maanden, dagen en uren zij in het vagevuur moeten verblijven?Na ons veertigste jaar is het alsof de jaren maar zes maanden hebbenVerspil de uren overdag niet met te luisteren naar wat je 's avonds kunt lezenDe beste jaren van je leven zijn die waarin je denkt dat de beste jaren van je leven nog moeten komenEen man die jong in jaren is, kan oud in uren zijn wanneer hij geen tijd verloren heeft doen gaan; doch dat komt zelden voor