Liefde is alleen maar een chemische reactie, maar het is prettig naar de formule te zoeken


liefde-is-alleen-maar-een-chemische-reactie-maar-het-is-prettig-naar-de-formule-te-zoeken
hildegard knefliefdeisalleenmaareenchemischereactiehetprettignaardeformuletezoekenliefde isis alleenalleen maarmaar eeneen chemischechemische reactiemaar hethet isis prettigprettig naarnaar dede formuleformule tete zoekenliefde is alleenis alleen maaralleen maar eenmaar een chemischeeen chemische reactiemaar het ishet is prettigis prettig naarprettig naar denaar de formulede formule teformule te zoekenliefde is alleen maaris alleen maar eenalleen maar een chemischemaar een chemische reactiemaar het is prettighet is prettig naaris prettig naar deprettig naar de formulenaar de formule tede formule te zoekenliefde is alleen maar eenis alleen maar een chemischealleen maar een chemische reactiemaar het is prettig naarhet is prettig naar deis prettig naar de formuleprettig naar de formule tenaar de formule te zoeken

Het is niet je taak om naar liefde te zoeken, maar eerder om alle hindernissen tegen de liefde die je in jezelf hebt opgebouwd op te sporen en ongedaan te makenEen ontmoeting tussen twee persoonlijkheden is als het samenvoegen van twee chemische stoffen. Wanneer er een reactie volgt, zijn beide veranderdAls je verlicht wilt worden, hoef je alleen maar te leren voorkomen dat je naar iets gaat zoeken of je aan iets gaat hechtenWat de liefde is vinden we alleen maar terug in het gedrag dat we liefde noemen, op een andere manier bestaat liefde nietDe natuur is een zotte plek om naar inspiratie te zoeken, maar een verrukkelijke om in te vergeten dat je die ooit gehad hebtAls we naar God zoeken, zegt de liefde: 'Langs hier.'