Liefhebben en ten onder gaan; sinds eeuwigheden gaan die twee gepaard


liefhebben-ten-onder-gaan-sinds-eeuwigheden-gaan-die-twee-gepaard
friedrich nietzscheliefhebbentenondergaansindseeuwighedengaandietweegepaardliefhebben enen tenten onderonder gaansinds eeuwighedeneeuwigheden gaangaan diedie tweetwee gepaardliefhebben en tenen ten onderten onder gaansinds eeuwigheden gaaneeuwigheden gaan diegaan die tweedie twee gepaardliefhebben en ten onderen ten onder gaansinds eeuwigheden gaan dieeeuwigheden gaan die tweegaan die twee gepaardliefhebben en ten onder gaansinds eeuwigheden gaan die tweeeeuwigheden gaan die twee gepaard

Zwakkelingen en mislukkingen horen ten onder te gaan: eerste regel van onze mensenliefdeIk houd van hen, die zich niet bewaren willen. Ten-onder-gaanden bemin ik met mijn gehele liefde; want zij gaan naar de overzijMensen gaan niet aan pessimisme ten onder, maar aan idealismeAls het regent moet je onder een brug gaan vissen. Daar gaan de vissen immers naartoe om te schuilenEr gaan heel wat meer mensen geestelijk ten onder aan een opgewekt onderling verkeer, dan aan de eenzaamheid en de stilteWe weten dat de verzoeken van tirannen met dwang gepaard gaan