Lieve jongedame, als jij het theater echt een dienst wil bewijzen, word dan publiek


lieve-jongedame-als-jij-het-theater-echt-een-dienst-wil-bewijzen-word-dan-publiek
tallulah bankheadlievejongedamealsjijhettheaterechteendienstwilbewijzenworddanpublieklieve jongedameals jijjij hethet theatertheater echtecht eeneen dienstdienst wilwil bewijzenword dandan publiekals jij hetjij het theaterhet theater echttheater echt eenecht een diensteen dienst wildienst wil bewijzenword dan publiekals jij het theaterjij het theater echthet theater echt eentheater echt een dienstecht een dienst wileen dienst wil bewijzenals jij het theater echtjij het theater echt eenhet theater echt een diensttheater echt een dienst wilecht een dienst wil bewijzen

Welke grotere dienst kunnen wij de staat bewijzen, dan de jeugd te onderrichten en op te voeden? -Marcus Tullius Cicero
welke-grotere-dienst-kunnen-wij-de-staat-bewijzen-dan-de-jeugd-te-onderrichten-op-te-voeden
Met gratie weigeren is haast een dienst bewijzen -Publilius Syrus
met-gratie-weigeren-is-haast-een-dienst-bewijzen
Ik word minister-president van dit land, en als ik het niet word, dan ben ik het toch -Pim Fortuyn
ik-word-minister-president-van-dit-land-als-ik-het-niet-word-dan-ben-ik-het-toch
Laat geen gelegenheid voorbij gaan om zelfs onbekenden een dienst te bewijzen -Marcus Cato
laat-geen-gelegenheid-voorbij-gaan-om-zelfs-onbekenden-een-dienst-te-bewijzen
Ik hou niet van politieke ideeën op het theater, behalve dan wanneer ze zo briljant verpakt zijn dat het publiek denkt dat het amusement is -Noël Coward
ik-hou-niet-van-politieke-ideeën-op-het-theater-behalve-dan-wanneer-ze-zo-briljant-verpakt-zijn-dat-het-publiek-denkt-dat-het-amusement-is