Lijden is misschien dieper leven


lijden-is-misschien-dieper-leven
alexander vinetlijdenismisschiendieperlevenlijden isis misschienmisschien dieperdieper levenlijden is misschienis misschien diepermisschien dieper levenlijden is misschien dieperis misschien dieper levenlijden is misschien dieper leven

Lijden is misschien niets anders dan dieper levenIk heb u verkondigd wat het lijden is, wat de oorsprong van het lijden is, hoe het lijden wordt opgeheven en welke weg voert tot opheffing van het lijdenLiefde is als een zon: hoe dieper zij zinkt, hoe groter de schaduwen in het leven wordenEr is slechts één ding dat even bitter is als onschuldig lijden, namelijk schuldig lijdenMisschien is 'misschien' het juiste woord voor 'zeker'Het leven is misschien een eigenschap der materie