Maar wat is vrijheid zonder wijsheid, en zonder deugd? De grootste van alle mogelijke kwaden; want het is dwaasheid, verdorvenheid en gekte, zonder onderwijs of beperking


maar-wat-is-vrijheid-zonder-wijsheid-zonder-deugd-de-grootste-van-alle-mogelijke-kwaden-want-het-is-dwaasheid-verdorvenheid-gekte-zonder-onderwijs
edmund burkemaarwatisvrijheidzonderwijsheiddeugddegrootstevanallemogelijkekwadenwanthetdwaasheidverdorvenheidgekteonderwijsofbeperkingmaar watwat isis vrijheidvrijheid zonderzonder wijsheiden zonderzonder deugdde grootstegrootste vanvan allealle mogelijkemogelijke kwadenwant hethet isis dwaasheidverdorvenheid enen gektezonder onderwijsmaar wat iswat is vrijheidis vrijheid zondervrijheid zonder wijsheiden zonder deugdde grootste vangrootste van allevan alle mogelijkealle mogelijke kwadenwant het ishet is dwaasheidverdorvenheid en gekteonderwijs of beperking

Dit is de ware betekenis van het leven - leven, niet heldhaftig, maar innerlijk voluit leven, zonder angst, zonder strijd en zonder alle andere ellende -Krishnamurti
dit-is-de-ware-betekenis-van-het-leven-leven-niet-heldhaftig-maar-innerlijk-voluit-leven-zonder-angst-zonder-strijd-zonder-alle-andere-ellende
De manieren van een man uit het volk hebben vrijheid zonder gemak, en de manier van een heer gemak zonder vrijheid -Lord Chesterfield
de-manieren-van-een-man-uit-het-volk-hebben-vrijheid-zonder-gemak-de-manier-van-een-heer-gemak-zonder-vrijheid
Vrijheid zonder wijsheid is losbandigheid -Edmund Burke
vrijheid-zonder-wijsheid-is-losbandigheid
Wat is funester dan te werken, te denken en te voelen zonder innerlijke noodzaak, zonder een diep persoonlijke keuze, zonder lust? Als een automaat van de 'plicht'? -Friedrich Nietzsche
wat-is-funester-dan-te-werken-te-denken-te-voelen-zonder-innerlijke-noodzaak-zonder-een-diep-persoonlijke-keuze-zonder-lust-als-een-automaat-van-de
Alleen kinderen genieten zonder achterdocht van het ogenblik, want ze zijn zonder herinnering en zonder ambitie -Oskar van der Hallen
alleen-kinderen-genieten-zonder-achterdocht-van-het-ogenblik-want-ze-zijn-zonder-herinnering-zonder-ambitie
Van alle wezens is de mens de enige die drinkt zonder dorst te hebben, die eet zonder dat hij honger heeft en die spreekt zonder iets te zeggen te hebben -John Steinbeck
van-alle-wezens-is-de-mens-de-enige-die-drinkt-zonder-dorst-te-hebben-die-eet-zonder-dat-hij-honger-heeft-die-spreekt-zonder-iets-te-zeggen-te-hebben