Mag het talent zich de vrijheden veroorloven, die het genie neemt? Ja; maar het eerste verongelukt, waar het tweede zegeviert


mag-het-talent-zich-de-vrijheden-veroorloven-die-het-genie-neemt-ja-maar-het-eerste-verongelukt-waar-het-tweede-zegeviert
robert schumannmaghettalentzichdevrijhedenveroorlovendiegenieneemtjamaareersteverongeluktwaartweedezegeviertmag hethet talenttalent zichzich dede vrijhedenvrijheden veroorlovendie hethet geniegenie neemtmaar hethet eersteeerste verongeluktwaar hethet tweedetweede zegeviertmag het talenthet talent zichtalent zich dezich de vrijhedende vrijheden veroorlovendie het geniehet genie neemtmaar het eerstehet eerste verongeluktwaar het tweedehet tweede zegeviertmag het talent zichhet talent zich detalent zich de vrijhedenzich de vrijheden veroorlovendie het genie neemtmaar het eerste verongeluktwaar het tweede zegeviertmag het talent zich dehet talent zich de vrijhedentalent zich de vrijheden veroorloven

Het talent moet het genie dienen (genie zonder talent levert niets op -Lady Blessington
het-talent-moet-het-genie-dienen-genie-zonder-talent-levert-niets-op
Levenskunst is niet in de laatste plaats het talent om van iets noodzakelijks af te zien teneinde zich iets overbodigs te kunnen veroorloven -Vittoria de Sica
levenskunst-is-niet-in-de-laatste-plaats-het-talent-om-van-iets-noodzakelijks-af-te-zien-teneinde-zich-iets-overbodigs-te-kunnen-veroorloven
De middelmatigheid kent niets hogers dan zichzelf, maar het talent herkent onmiddellijk het genie -Sir Arthur Conan Doyle
de-middelmatigheid-kent-niets-hogers-dan-zichzelf-maar-het-talent-herkent-onmiddellijk-het-genie
Het talent breekt zich baan met behulp van de menigte, het genie trots de menigte -Fliegende Blätter
het-talent-breekt-zich-baan-met-behulp-van-de-menigte-het-genie-trots-de-menigte
Met gemak uitvoeren, wat moeilijk valt aan anderen, ziedaar het talent; tot stand brengen wat onmogelijk is voor het talent, ziedaar het genie -Henri Frédéric Amiel
met-gemak-uitvoeren-wat-moeilijk-valt-aan-anderen-ziedaar-het-talent-tot-stand-brengen-wat-onmogelijk-is-voor-het-talent-ziedaar-het-genie
Met gemak uitvoeren wat anderen moeilijk valt, ziedaar het talent; tot stand brengen wat het talent niet kan, ziedaar het genie -Henri Frédéric Amiel
met-gemak-uitvoeren-wat-anderen-moeilijk-valt-ziedaar-het-talent-tot-stand-brengen-wat-het-talent-niet-kan-ziedaar-het-genie