Massa is meervoud van niemand


massa-is-meervoud-van-niemand
f. j. schmitmassaismeervoudvanniemandmassa isis meervoudmeervoud vanvan niemandmassa is meervoudis meervoud vanmeervoud van niemandmassa is meervoud vanis meervoud van niemandmassa is meervoud van niemand

Geluk heeft geen meervoudHet getuigt van een minderwaardige geest wanneer men meedenkt met de grote massa simpelweg omdat de massa in de meerderheid is. De waarheid verandert niet door het wel of niet geaccepteerd zijn door de meerderheid van de mensheidWaar geheerst wordt, daar zijn massa’s: waar massa’s zijn, daar is een behoefte aan slavernij. Waar slavernij is, daar zijn slechts weinig individuen, en deze hebben de kudde-instincten en het geweten tegenMen zet de vrouw in het enkelvoud wanneer men iets goeds van haar heeft te vertellen, en men spreekt over haar in het meervoud wanneer ze ons lelijk behandeltVrij wil ik leven en ook sterven, niemand beroven en van niemand ervenDe macht van de massa is ook haar gevaar