Men beweert dat er een tijd is geweest, waarin niet elk kamerlid zich geschikt achtte voor minister


men-beweert-dat-er-een-tijd-is-geweest-waarin-niet-elk-kamerlid-zich-geschikt-achtte-voor-minister
louis latzarusmenbeweertdatereentijdisgeweestwaarinnietelkkamerlidzichgeschiktachttevoorministermen beweertbeweert datdat erer eeneen tijdtijd isis geweestwaarin nietniet elkelk kamerlidkamerlid zichzich geschiktgeschikt achtteachtte voormen beweert datbeweert dat erdat er eener een tijdeen tijd istijd is geweestwaarin niet elkniet elk kamerlidelk kamerlid zichkamerlid zich geschiktzich geschikt achttegeschikt achtte voorachtte voor ministermen beweert dat erbeweert dat er eendat er een tijder een tijd iseen tijd is geweestwaarin niet elk kamerlidniet elk kamerlid zichelk kamerlid zich geschiktkamerlid zich geschikt achttezich geschikt achtte voorgeschikt achtte voor ministermen beweert dat er eenbeweert dat er een tijddat er een tijd iser een tijd is geweestwaarin niet elk kamerlid zichniet elk kamerlid zich geschiktelk kamerlid zich geschikt achttekamerlid zich geschikt achtte voorzich geschikt achtte voor minister

Ik vind dat niemand mij geschikt vinden moet voor dat ik mijzelf geschikt heb gevonden -Willem Elsschot
ik-vind-dat-niemand-mij-geschikt-vinden-moet-voor-dat-ik-mijzelf-geschikt-heb-gevonden
Uitspraak van een minister: Men moet hervormingen niet overhaasten; eerder moet men de regering de tijd laten datgene wat zij beloofde te vergeten -Otto Weiss
uitspraak-van-een-minister-men-moet-hervormingen-niet-overhaasten-eerder-moet-men-de-regering-de-tijd-laten-datgene-wat-zij-beloofde-te-vergeten
Eeuwigheid, in de zin van tijdeloosheid, wil niets anders zeggen dan dat men vriendschap met de tijd gesloten heeft, dat men zich niet meer door de tijd belaagd voelt -Simon Vestdijk
eeuwigheid-in-de-zin-van-tijdeloosheid-wil-niets-anders-zeggen-dan-dat-men-vriendschap-met-de-tijd-gesloten-heeft-dat-men-zich-niet-meer-door-de-tijd
Elk waar kunstenaar voelt zich een beetje charlatan. Dat is een punt waarin hij zich vergist. Maar laat hem maar. Het is een garantie van zijn eerlijkheid -Ben Cami
elk-waar-kunstenaar-voelt-zich-een-beetje-charlatan-dat-is-een-punt-waarin-hij-zich-vergist-maar-laat-hem-maar-het-is-een-garantie-van-zijn
De grote kunst bij het ouder worden is zich te herinneren, dat men jong is geweest, zonder te vergeten dat men het niet meer is -Prinses Marie Louise Karadja
de-grote-kunst-bij-het-ouder-worden-is-zich-te-herinneren-dat-men-jong-is-geweest-zonder-te-vergeten-dat-men-het-niet-meer-is