Men bewondert altijd die werken, waarin men zijn eigen gedachten terugvindt


men-bewondert-altijd-die-werken-waarin-men-zijn-eigen-gedachten-terugvindt
albertine necker de saussuremenbewondertaltijddiewerkenwaarinmenzijneigengedachtenterugvindtmen bewondertbewondert altijdaltijd diedie werkenwaarin menmen zijnzijn eigeneigen gedachtengedachten terugvindtmen bewondert altijdbewondert altijd diealtijd die werkenwaarin men zijnmen zijn eigenzijn eigen gedachteneigen gedachten terugvindtmen bewondert altijd diebewondert altijd die werkenwaarin men zijn eigenmen zijn eigen gedachtenzijn eigen gedachten terugvindtmen bewondert altijd die werkenwaarin men zijn eigen gedachtenmen zijn eigen gedachten terugvindt

Er zijn een heleboel werken die men in goed vertrouwen bewondert, omdat iedereen ze bewondert, en waarvan niemand tot dusver op de gedachte is gekomen te zeggen, of heeft durven zeggen, dat ze stompzinnig zijnMen moet in de gedachten van een ander kunnen treden en er weer uitgaan, evenals men uit zijn eigen gedachten moet kunnen treden en er weer binnen gaanMen moet in de gedachten van een ander kunnen treden en er weer uitgaan, evenals men uit zijn eigen gedachten moet kunnen treden en er weer binnengaanDe uren, die men het liefst nog eens doorleeft, zijn die, waarin men heldhaftig is geweestWanneer een vrouw trouw is bewondert men haar; maar er zijn van die bescheiden vrouwen die de ijdelheid missen om bewonderd te willen zijnOp latere leeftijd vindt men de grootste troost in werken waarvoor men zich in zijn jonge tijd geheel heeft ingezet en die hun frisheid behouden