Men gaat op reis om thuis te komen


men-gaat-op-reis-om-thuis-te-komen
godfried bomansmengaatopreisomthuistekomenmen gaatgaat opop reisreis omom thuisthuis tete komenmen gaat opgaat op reisop reis omreis om thuisom thuis tethuis te komenmen gaat op reisgaat op reis omop reis om thuisreis om thuis teom thuis te komenmen gaat op reis omgaat op reis om thuisop reis om thuis tereis om thuis te komen

De kunst van te leven is thuis te zijn alsof men op reis isNiets ongelukkiger dan zich niet thuis voelen waar men thuis isLaat komen wat komen wil, ook de ergste dag gaat voorbijWanneer een hart tegenwoordig op reis gaat, neemt het altijd een retourbiljetMen weet eigenlijk slechts, zolang men nog weinig weet; hoe meer men weten gaat, hoe meer men gaat twijfelenIk reis nooit zonder mijn dagboek. Men moet altijd iets sensationeels te lezen hebben in de trein