Men geeft ons allerlei meesters, behalve dan meesters in het denken


men-geeft-ons-allerlei-meesters-behalve-dan-meesters-in-het-denken
voltairemengeeftonsallerleimeestersbehalvedanmeestersinhetdenkenmen geeftgeeft onsons allerleiallerlei meestersbehalve dandan meestersmeesters inin hethet denkenmen geeft onsgeeft ons allerleions allerlei meestersbehalve dan meestersdan meesters inmeesters in hetin het denkenmen geeft ons allerleigeeft ons allerlei meestersbehalve dan meesters indan meesters in hetmeesters in het denkenmen geeft ons allerlei meestersbehalve dan meesters in hetdan meesters in het denken

Jonge mensen hebben geen meesters nodig om te leren denken, maar om hun weg te vindenWat mogen de meesters dan wel doen, als reeds diefachtige knechten zoveel durven?De werken van de grote meesters zijn zonnen die om ons heen opkomen en ondergaan. Zo zal de tijd voor ieder groot werk dat nu is ondergegaan, terugkomenWanneer het volk voor zijn vrijheid strijdt, brengt de overwinning het zelden iets anders dan nieuwe meestersZweren bij 's meesters woordenStrenge meesters regeren niet lang