Men is altijd godsdienstiger dan men denkt


men-is-altijd-godsdienstiger-dan-men-denkt
marcel jouhandeaumenisaltijdgodsdienstigerdanmendenktmen isis altijdaltijd godsdienstigergodsdienstiger dandan menmen denktmen is altijdis altijd godsdienstigeraltijd godsdienstiger dangodsdienstiger dan mendan men denktmen is altijd godsdienstigeris altijd godsdienstiger danaltijd godsdienstiger dan mengodsdienstiger dan men denktmen is altijd godsdienstiger danis altijd godsdienstiger dan menaltijd godsdienstiger dan men denkt

Men maakt geen vijanden door wát men denkt, doch doordát men denktMen vindt zich geestiger als men denkt aan wat men had kunnen zeggen, dan wanneer men terugdenkt aan wat men gezegd heeftIn de wereld zegt men dikwijls het kwaad dat men van iemand denkt, maar zelden denkt men het goede dat men van hem zegtHeeft men een groot woord nodig, moeder Natuur, dan denkt men aan UAls men de kunst van lediggaan niet goed verstaat, is het moeilijker dan men denktAls men niet tijdig weet te remmen, denkt men langer na dan het resultaat waard is