Men kan altijd nog beter getrouwd zijn dan dood


men-kan-altijd-nog-beter-getrouwd-zijn-dan-dood
molièremenkanaltijdnogbetergetrouwdzijndandoodmen kankan altijdaltijd nognog beterbeter getrouwdgetrouwd zijnzijn dandan doodmen kan altijdkan altijd nogaltijd nog beternog beter getrouwdbeter getrouwd zijngetrouwd zijn danzijn dan doodmen kan altijd nogkan altijd nog beteraltijd nog beter getrouwdnog beter getrouwd zijnbeter getrouwd zijn dangetrouwd zijn dan doodmen kan altijd nog beterkan altijd nog beter getrouwdaltijd nog beter getrouwd zijnnog beter getrouwd zijn danbeter getrouwd zijn dan dood

De eerste stelling is: het geloof kan niet begrepen worden; daar kan dan nog bijkomen: ook valt nog te begrijpen dat het niet te begrijpen is. Idem: voor een onvoorwaardelijke inzet kan men geen argumenten geven, hoewel er toch nog argumenten te geven zijn waarom men geen argumenten kan gevenMen kan nog beter een vrouw of een grafschrift geloven dan een criticus vertrouwenDood zal ik alleen voor de levenden zijn, niet voor mezelf. Ik bedoel, ik kan niet dood zijn. Dood zijn altijd anderenWaar kan men beter zijn dan in de schoot van zijn gezin?Zijn kinderen kan men beter een goed geweten nalaten dan geldIk ben al 50 jaar getrouwd en nog altijd verliefd op dezelfde vrouw, maar als mijn echtgenote er achter komt, vermoordt ze mij