Men kan arbeid in 't kort verdelen in positieve en negatieve arbeid: positieve, die leven brengt; negatieve, die de, dood brengt


men-kan-arbeid-in-'t-kort-verdelen-in-positieve-negatieve-arbeid-positieve-die-leven-brengt-negatieve-die-de-dood-brengt
john ruskinmenkanarbeidin'tkortverdelenpositievenegatievearbeidpositievedielevenbrengtnegatievededoodbrengtmen kankan arbeidarbeid inin 'tt kortkort verdelenverdelen inin positievepositieve enen negatievenegatieve arbeiddie levenleven brengtdie dedood brengtmen kan arbeidkan arbeid inarbeid in 'tin 't kortt kort verdelenkort verdelen inverdelen in positievein positieve enpositieve en negatieveen negatieve arbeiddie leven brengtmen kan arbeid inkan arbeid in 'tarbeid in 't kortin 't kort verdelent kort verdelen inkort verdelen in positieveverdelen in positieve enin positieve en negatievepositieve en negatieve arbeidmen kan arbeid in 'tkan arbeid in 't kortarbeid in 't kort verdelenin 't kort verdelen int kort verdelen in positievekort verdelen in positieve enverdelen in positieve en negatievein positieve en negatieve arbeid

Alle genot en alle geluk is van negatieve, de smart daarentegen van positieve aardBoosheid is een emotie die voorbijgaat, je vergeet haar gauw, vooral als je een positieve houding hebt en betrokken bent bij positieve actiesKapitaal is dode arbeid, die zoals een vampier, slechts tot leven komt door het opzuigen van levende arbeid en des te meer leeft naarmate hij meer arbeid opzuigtDe oneigenlijkheid van de arbeid blijkt overduidelijk hieruit dat men zodra er geen fysieke of andere dwang meer bestaat de arbeid ontvlucht als de pestArbeid is het toverwoord,  Arbeid is de ziel van het geluk,  Arbeid is de toevlucht van de vredeArbeid ter wille van de arbeid is tegen de natuur